Vad är grafisk design?

Flat design vector illustration of modern creative office workspace workplace of a designer. The office of a creative worker. Flat minimalistic style and color with long shadows for Web & Mobile App

Grafisk design är något som används inom många olika områden. Här handlar det inte enbart om den virtuella och moderna världen där allt visas och ses i digitala skärmar. Något som dock är gemensamt med nästan all grafisk design är att den skapas med hjälp av datorer eller datoriserade system. Ett annat ord för grafisk design är formgivning, vilket då genast talar om för dig att detta är något som skapas och något som du kommer att kunna betrakta med ögats hjälp. Inom detta område kommer både bild och text att vara faktorer, och när det gäller olika miljöer på Internet skapade med denna design så kommer även användbarhet att vara en viktig faktor som spelar in vid skapandet av den grafiska designen.

Inom grafisk design gömmer sig framställandet av logotyper och layout i såväl trycksaker och digitala media, samt även skapandet av grafiska användarmiljöer. Här behandlas användandet av typsnitt och färger samt bilder vilket i en kombination ska skapa något som är uppskattat och omtyckt eller kanske bara tydligt och informerande. Egentligen så kommer då grafisk design att vara något som du ser på flera platser i samhället än du kanske tidigare trodde. Här kan det vara så att exempelvis något så enkelt som en vägskylt från början har skapats med hjälp av grafisk design.

Något som idag är mycket vanligt inom grafisk design är att tillämpa denna i appar, andra grafiska användarmiljöer och i alla de spel som skapas för att vara spännande och underhållande för alla de som gillar detta. Här kommer det också att finns något som i stort sett enbart är skapandet av bilder, vilket då kommer att vara något som kallas för digital konst och kan idag ses i många olika virtuella gallerier på nätet. För att klara av att hantera och skapa med hjälp av grafisk design kommer det att krävas ganska så mycket kunskap och utbildning.