Studera design och grafik

Det finns en del utbildningar för den som vill plugga design. Är man intresserad av denna typen av studier så är här några tips om utbildningar och även information om man vill studera utomlands.

Studera grafisk design i Luleå

På Luleås tekniska universitetet kan man studera grafisk design, i denna utbildningen är det kreativiteten som är i fokus. Man arbetar med språk, bild och texter och man lär sig hur kommunikation och framgångsrik interaktion nås. När man är klar får man en konstnärlig kandidatexamen.

Grafisk design och webbutveckling i Jönköping

Programmet grafisk design och webbutveckling kan man välja på Jönköpings universitet. I denna utbildningen får man kunskaper om att designa och utveckla webbapplikationer för olika enheter. Man får grunderna i marknadskommunikation, projektledning, starta eget företa med mera.

Så här kan du studera konst, design och grafik på Jönköpings Universitet

Rent designprogram i Linköping

Linköpings universitet erbjuder Design, mastersprogram och detta program är 120hp och studeras på heltid. I detta programmet omfattas gamla och nya sätt att se och använda design. Det erbjuds tre designspår i programmet och de är transformative service, sustainable futures och visual media. Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Det blir fler och fler studenter från Luleå tekniska universitet som reser utomlands och studerar. Med utlandsstudier får man en värdefull merit när man senare söker arbete. Luleå tekniska universitet har utbytesavtal med många olika universitet. Jönköpings universitet har ett utbytesavtal med cirka 350 olika universitet världen över.

När man studerar i ett annat land så är det inte bara studierna man lär sig något av utan man lär sig en helt annan kultur, träffar nya människor och lär sig hur människor lever i andra kulturer. Man har även chansen att bygga ett internationellt nätverk.

Linköpings universitet har ett utbytes avtal med 50 länder och varje år deltar 600 elever från skolan detta avtal. Det är vanligast att man läser en eller två terminers studier. utomlands. I vissa utbildningar ingår det utlandsvistelse med varierad längd. I andra utbildningar kan man söka platser på universitet där det finns utbytesavtal och då välja att läsa en eller två terminer där. Det finns även möjlighet att göra praktik, fältstudier, sommarkurser är andra alternativ som finns.

Om man är utbytesstudent så betalar man ingen terminsavgift till universitetet man väljer och man kan även få studiemedel under tiden som man är utomlands för studier. Dock får man betala resan, boende med mera. Är man intresserad av att vara utbytesstudent så finns det olika stipendier att söka som kan täcka de mesta av kostnaderna som kan uppstå för utlandsstudierna.