Grafisk design i hemsidor och appar

145178_5bb8_3I och med att grafisk design finns på så många olika platser så kommer detta område att bli nödvändigt att dela upp. Här har det då valts att dela detta mellan den virtuella världen och den fysiska världen. Det första som då ska ses över är den grafiska design som används i skapandet av hemsidor och appar på eller som ansluter till nätet. I det fallet kommer det att vara tre olika faktorer som spelar in när dessa ska skapas. detta kommer då att vara tydlighet, användbarhet och upplevelse. Kan dessa tre olika faktorer kombineras på ett bra och uppskattat sätt så kommer den hemsida eller app som skapas att ha en mycket stor chans att bli populär eller välbesökt.

Något som idag gäller både hemsidor och appar är att de kan användas och ses tydligt i allt från datorer till smartphones och surfplattor. Med detta som en grundpelare så kommer det då att bli viktigt att arbeta rätt från början. För att det ska kunna uppnås måste den som skapar dessa hemsidor eller appar arbeta i något som kallas för responsiv design. Detta är något som nu har funnits ganska så länge, och är just det som gör att den miljö och det utseende som finns på det som skapas kommer att visas på samma sätt eller ett tydligt sätt i alla enheter.

Den grafiska designen i hemsidor och appar måste naturligtvis också vara tilltalande och lätt att använda. Om det finns en miljö som någon loggar in i för att sköta sina sysslor så måste den vara skapad på ett sätt som alla förstår. Här kommer det idag också att vara upplevelsen som står i centrum. Numera ska den grafiska designen tillsammans med det som finns att göra och som händer och sker, vara det som ger användaren av hemsidan eller appen en upplevelse de inte får på andra platser.